Руководство по биперу PIEPS MICRO и щупу IPROBE II, о лопате мод.660 2017г.

Инструкция бипер PIEPS MICRO мод.2017 http://www.pieps.com/en/product/pieps-microв разделе Manual

PIEPS iPROBE II мод. 2017всех языках http://www.pieps.com/en/product/pieps-iprobe-ii в разделе Manual

На русском http://www.pieps.com/sites/default/files/iprobe_ii_manual_ru.pdf

Лопата  PIEPS shovel-660    http://www.pieps.com/en/product/pieps-shovel-c660